£
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Bonus Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.communityNotes}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currency}}
{{team.teamName}}
{{team.teamNotes}} 
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

 

Have you ever tried sleeping on a park bench?


More than 30 heimishe girls in Eretz Yisroel have no other alternative.


The streets are full of unsavoury characters and dangers lurk at every corner, but when home isn’t safe, and alternatives dwindle one after the other, what choices remain?!   


Fortunately, when R’ Meir Michoel Greenwald and R’ Dovid Irgaz became aware of this distressing reality just over six months ago, they immediately sprang into action and established Ateres Rochel—a warm,
loving home in Yerushalayim for girls without a home.


Shockingly, the demand kept soaring and funds quickly ran dry. 


We’ve provided a home for 21 desperate young girls,
but what about the more than 30 homeless girls that still wander the streets?!?


We’ve made it easy for you! Instead of investing unimaginable efforts to establish another organisation such as this yourself, simply join our mission and help us continue our life-saving efforts. 


With your help, Ateres Rochel will provide every girl with: 


✔ A comfortable home. ✔ The care and devotion of a substitute mother. ✔ The warmth and love of the Ateres Rochel family.


כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא


When you save one girl, you save an entire generation!

Support Ateres Rochel today and save worlds! 
!א יתומה פון 2 מאמעס


דער טאג איז ענדליך געקומען וואס מיין טאטע האט נאכאמאל חתונה געהאט, איך האָב זיך געשפּירט ווי די כלה ביי די חתונה.

איך בין טאַקע נאָר געווען עלף יאָר אַלט, אָבער די געפיל פון גליק וואָס האָט מיר אַרומגענומען ביי די חתונה, איז נישט געווען ווייניגער פון די כלה אַליין.

איך האָב נישט געקענט גלייבן אַז דאָס פּאַסירט: איך וועל ענדליך האָבן אַ נאָרמאַלע היים!

מיט אַ געהעריגע מאַמע, אַזוי ווי איך האָב אַמאָל געהאַט. אַ מאַמע וואָס גיבט אַ קוש פאַר’ן גיין שלאָפן. אַ מאַמע וואָס שמירט פּוטער אויף די ברויט וואָס זי טוט איינפּאַקן פאַר’ן שולעאַ מחיה!

איך וועל מער נישט האָבן אַ מאַמע וואָס ליגט נעבעך אַ גאַנצע טאָג אין בעט און קלאָצט אויפ’ן דאַך. איך וועל מער נישט דאַרפן בעטן עסן ביי די שכנים. איך וועל האָבן שיינע קליידער און אַ מאַמע וואָס קויפט מיר קליידער וואָס איך האָב ליב. אַ מאַמע וואָס קעמט מיר די האָר יעדן אינדערפרי, און אפשר וועט זי מיר אויך דערציילן אַ שיינע מעשה פאַר’ן גיין שלאָפן. אָט אַזוי ווי איך האָב געהאַט אַמאָל, איידער מיין מאַמע איז קראַנק געוואָרן.

איך בין אָבער שנעל געוואויר געוואָרן אַז מיין פרייד איז געווען פריצייטיגמיין נייע מאַמע האָט נאָר געזאָרגט פאַר אירע טעכטער. נאָר פאַר זיי האָט זי געקויפט נייע קליידער. מיך האָט זי געשיקט צו די גמ”ח זיך אויסזוכן דאָרט עפּעס אַ קליידל. אירע טעכטער האָבן צוגענומען מיין בעט אין צימער און איך האָב געדאַרפט שלאָפן אויף די קאָוטש אין דיינינג רום.

יעדעס מאָל וואָס זי פלעגט אַרויסגיין איינקויפן אָדער אויף אַ שפּאַציר, האָט זי נאָר מיטגענומען אירע טעכטער און איך בין געבליבן בעיביסיטן אויף די קליינע.

איך פלעג וויינען ביינאַכט. די נייע פרוי פון טאַטי פלעגט זיך בייזערן, שרייען אויף מירבאַשטראָפן און שלאָגן. איך האָב דערציילט פאַר טאַטי, אָבער ער האָט נישט געקענט צופיל טוהן. זי האָט מיך פּשוט פיינט געהאַט.

ענדליך האָט מען באַשלאָסן מיר צו שיקן צו אַ דאָרמיטאָרידאָרט איז מיר נישט בעסער געוואָרן. די מיידלעך האָבן מיר געטשעפּעט, געפּייניגט. איך בין אַנטלאָפן.

איך בין געגאַנגען צו אַ מומע. איך בין דאָרט געווען עטליכע טעג ביז זי האָט מיר געשיקט צו אַ צווייטן. פון דאָרט נאָכאַמאָל צו אן אַנדערע מומע, ביז איך האָב זיך באקלערט אַז עס איז שוין בעסער צו שלאָפן אויף אַ באַנק אין פּאַרק. איך פלעג בעטן עסן פון בעקערייען און זאַלן. אַזוי האָב איך זיך געדרייט אַ גאַנצע טאָג אין די גאַסן,

ביז מרס. שטרית פון 'עטרת רחל' האָט מיר געטראָפן. זי האָט מיר גענומען צו איר הויז און זיך אָפּגעגעבן מיט מיר וואַרעם, מיט אַ מוטערליכע איבערגעגעבנקייט.

זי האָט מיר באַזאָרגט געהעריגע קליידונג, עסן, און אַ באַקוועמע בעט. זי האָט גערעדט מיט מיר לאַנגע שעה'ן, אויסגעהערט אַלע מיינע ווייטאָגן, און זיי צוביסלעך געהיילטווען איך בין אָנגעקומען צו עטרת רחל – האָב איך צום ערשטן מאָל אין לאַנגע יאָרן געשפּירט די טעם פון אַ ווארימע היים!

דאס איז "עטרת רחל"
פשוט ראטעווען צענדליגע צובראכענע אומשולדיגע מיידלעך ברוחניות ובגשמיות,
עס איז יעצט דא 21 
מיידלעך, אבער אויפן טיש איז דא א ליסטע פון נאך 31 מיידלעך וועלכע זענען אויפן גאס און ווילן אריינקומען.
עס איז פשוט נישט דא 
דאס געלט זיי אויסצוהאלטן, און עס הערשט א באלדיגע סכנה אויף זיי.

זיי ווילן זיין ערליך און מען דארף זיי ראטעווען, בלויז געלט וועט קענען זיין יעצט א מלאך המושיע.

אז דער באשעפער וועט העלפן און מ'וועט שאפן געלט, וועט מען אריינעמען נאך מיידלעך וואס שטייען ביים טיר און ווילן אריינקומעןדאס וועט פארשטייט זיך זיין הצלת נפשות ממש, און אין די זעלבע צייט הייבן דעם בודזשעט צו אזויפיל ווי 300,000 פונט א יאר! און מען מוז דאס יעצט שאפן!

אחינו בני ישראל וועלן ארויסווייזן זייער הארץ צו ראטעווען די נשמות און זייערע דורות!

זונטאג, מאנטאג דינסטאג שמות

רופט שוין:
0511 358 0161