Belz Shtibel Antwerp
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Bonus Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%

מעכשיו כל התרומות הם מוכפלות ע"י הרה"ח ר' מרדכי יוסף דאמען בונה בית מדרשינו למען בניית המקווה שזה הולך להיות הדבר ראשון שהולכים לבנות בסייעתא דשמיא אחרי "מ'מוז אריין

לעת עתה עדיין רובץ על כתפי העסקן, סכום גדול של כ360,000 אירו המיועד לכיסוי דמי הרשמה ונטוריון, וכן לשיפוץ והכשרת המבנה
More ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.communityNotes}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.communityName}} 
{{team.teamNotes}} 
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
Team Page
{{community.communityName}}
{{community.teamsCount}}
Teams
{{community.totalRaised|currencyRate(community.communityGoalCurrency)}}
Raised Of
{{community.communityGoal|currency(community.communityGoalCurrency)}}
Teams

{{matcher.matcherNotes}}

בית המדרש בעלזא בעיר אנטווערפען
 
 
עיר אנטווערפען שבבלגיה, היא עיר ב'הא' הידיעה, ידוע בכל העולם כולו אודות ייחודיותו וחינה המיוחד, שהצליחה במעט לכסות בשנים שאחרי
השואה את החורבן שהיה שם בשנות הזעם, והצמיחה בגבולותיה דור חדש של יהודים יראי השם, קהילות ומוסדות לרוב, שמשגשגות משנה לשנה בליעה"ר וכ"י.
אבן יקרה ומרכזית נוטלת לעצמה קהילת בעלזא, אשר מוסדותיה ששוכנות בעיר מקרינים אור של קדושה לכל קצוות תבל, ומהווה דוגמא לאות ולמופת בקהילות השונות באנטווערפען, ולנו לחסידי בעלזא בכל העולם כולו.
הקהילה מונה נכון לעתה כמעט  500 משפחות בליעה"ר וכ"י, ומנהלת חיי קהילה משגשגים, בתי כנסיות ובתי מדרשות המלאים עם אברכים חסידים ויר"ש, בחן מיוחד השמור בקרבה כבר שנים רבות, וכמו שהתבטא מר"ש שלבתי מדרשות של בעלזא יש מעין 'קדושת ארץ ישראל'.
בשבת פרשת וישב שנת תשע"ט, יצאו למשימה הקדושה כמה האברכים הצעירים, אשר נטלו את נזר העסקנות לראשם, והחליטו לעשות מעשה, והוא, בניית בית מדרש חדש שיספק את צרכם הרוחני של צעירי האברכים של הקהילה ההולכת והגדלה.
בלי נסיון בעולם העסקנות, החליטו האברכים לקחת על עצמם את העול הכבד. עוד הרבה לפני קניית בית לעצמם, ידעו שביתם הרוחני קודמת להכל.
ואכן בית המדרש הוקם לתפארת ולשם כבית המדרש השלישי של בעלזא בעיר אנטווערפען,בית מדרש אשר מסלתה ומשמנה של אברכי עירנו מתפללים בו. בית מדרש אשר מהווה בית רוחני במלוא מובן המילה לכל אברך אשר נישא בעירנו.
בית המדרש דחסידי בעלזא בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ובהכוונתו של הדומ"ץ הרה"ג ר' ברוך נתן פייבוש, אשר עומד בראש, ומנווט את בית מדרש לכל פרטיה הן ברוחניות והן בגשמיות, ובנוסף לכך גם מוכתר כראש קבוצה של אברכי ביהמ"ד אשר מוצאים בו אוזן קשבת ומייעצת.
ב"ה שהס"ד ותפילותיו של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א ליוותה אותם בכל צעד ושעל, והצליחו תוך זמן קצר למצוא מבנה אשר יתאים לכל צרכיהם הרוחוניים והגשמיים, במחיר סביר ובגודל אשר יענה לצרכי קהילתנו המעטירה לשנים רבות בס"ד.
מלאכת קניית הבניין, החל משלב מציאת המבנה הענק, כלה בעת גמירת המקח, דרך התאמת המשכנתא, נעשתה ע"י עסקנים מסורים שלא ע"מ לקבל פרס, ובראשם העסקן הדגול הרב עוזיאל כהן הי"ו בילחט"א הרה"ג ר' אהרן זצ"ל, אשר נטל ע"ע את עול קרן הבניין על כל פרטיה, הן מצד הטכני, והן מהצד הכספי.
לצורך גמירת המקח שהתקיימה בחודש שעבר, היה צורך דחוף של 600,000 אירו כסף אשר מיועד לצורך דמי הרשמה ונטוריון, אברכי ביהמ"ד נתנו מפת לחמם ממש סכומים ענקיים אשר כיסה חלק יפה מאוד של הסכום הנ"ל.
אך לעת עתה עדיין רובץ על כתפי העסקן, סכום גדול של כ360,000 אירו המיועד לכיסוי דמי הרשמה ונטוריון, וכן לשיפוץ והכשרת המבנה.
את הכסף לוו העסקנים מאנשים רבים, וזמן פריעת החובות קרבים ובאים.
מובן מעצמו, שאנו, אברכי בית המדרש לא ניכנס לביהמ"ד לפני שכל החובות שנטלו ע"ע ישולמו עד תום, לכן נפשנו בשאלתנו שכל מי שעתיד עירנו יקר בעיניו, ישתתף בסכום הגון כפי יכלתו, והזכות תעמוד לו לעד, בבניין מפואר לתורה ולתפילה.
 
בניין בית מדרשנו החדש כולל:
 
היכל ביהמ"ד ענק עם קרוב למאתיים מקומות ישיבה
 
עזרת נשים גדול ומרווח
 
שני בתי תפילה
 
שתי אולמות שמחה
 
תשע דירות לכיסוי הוצאות המשכנתא
 
 
 
 
 
בית המדרש בעלזא אנטווערפען
 
 
 
אנטווערפן, בלגי', איז די שטאט מיטן 'ה' הידיעה, וואס איז באוואוסט אין די גאנצע וועלט מיט איר שפעציעלן חן, און האט מצליח געווען מיט די יארן צו באדעקן די שרעקליכן חורבן וואס איז איבערגעבליבן פונעם שנות הזעם ביים שואה, און האט אויפגעוואקסן א נייע דור פון ערליכע יודן יראי השם, אסאך קהילות און מוסדות, וואס בליען פון יאר צו יאר בליעה"ר וכ"י.
 
א טייער סענטראלע דיאמאנט נעמט צו זיך די בעלזער קהילה, וואס אירע מוסדות שיינען ארויס אן אור פון קדושה צו די גאנצע וועלט, און איז ווי א ביישפיל פאר אנדערע קהילות אין שטאט, און פאר אונז בעלזער חסידים אין די גאנצע וועלט.
 
די קהילה ציילט היינט כמעט 500 משפחות בליעה"ר וכ"י, און פירט א בליענדן לעבן, מיט בתי מדרשות וואס זענען פוהל מיט חסידישע יונגעלייט, מיטן שפעציעלן חן וואס היט זיך שוין לאנגע יארן, און ווי דער רב זאל מאריך ימים זיין האט זיך אמאל אויסגעדריקט אז די בעלזער בתי מדרשים האבן א מעין 'קדושת ארץ ישראל'.
 
שבת פרשת וישב תשע"ט זענען ארויס אפאר יוגע יוגעלייט מיטן הייליגן פליכט, און גענומען אויף זיך די עול העסקנות און אריינגעשפרינגען אין דעם, אויפצובויען א נייע ביהמ"ד וואס זאל אנפילן די רוחניות'דיגע געברויכן פון די פרישע יונגעלייט אינעם וואקסנדיגע קהילה.
 
אן קיין שום ערפארונג אינעם וועלט פון עסקנות, האבן די יונגעלייט גענימען אויף זיך דעם שווערן עול. נאך אסאך פארן זיך זארגן פאר זייערע אייגענע דירה, האבן זיי געוואוסט אז זייער רוחניות'דיגע הויז איז פאר אלעס.
 
און אזוי איז די ביהמ"ד אויפגעשטעלט געווארן לשם ולתפארת, אלס די דריטע בעלזער ביהמ"ד אין שטאט, א ביהמ"ד וואס די סמעטענע פון די יונגעלייט דאווענען דארט, א ביהמ"ד וואס דינט א רוחניות'דיגע הויז פאר יעדע יונגערמאן וואס האט חתונה אין שטאט.
 
בית המדרש דחסידי בעלזא בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א און מיטן דומ"ץ הרה"ג ר' ברוך נתן פייבוש שליט"א וואס שטייט אויף אלעס, און פירט אלע ענייני ביהמ"ד סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, און אויך דינט דער דיין ווי א ראש הקבוצה פאר די יונגעלייט וואס האבן אלעמאל אן אפענעם טיר און א הערנדיג אויער.
 
ב"ה אז די ס"ד און תפילות פון רב זאל מאריך ימים זיין האט זיי באגלייט אויף טריט און שריט, און זיי האבן מצליח געווען אין א קורצע צייט צו טרעפן א פאסיגע בניין צו קויפן פארן ביהמ"ד, וואס זאל קענען אהערשטעלן אלע רוחניות'דיגע און גשמיות'דיגע איינגעלעגנהייטן, פאר א מעסיגע פרייז און א גוטע מאס צו קענען דינען נאך אסאך לאנגע יארן בס"ד.
 
די פראיעקט פון קויפן די בנין, אנהייבנדיג פון טרעפן די ריזן שטח ביזן חתמ'נען אויפן גמר המקח דורך'ן ערלעדיגן א משכנתא, איז געמאכט געווארן דורך די געטרייע עסקנים ובראשם העסקן הדגול הרב עוזיאל כהן הי"ו בילחט"א הרה"ג ר' אהרן זצ"ל, וואס האט גענימען אויף זיך די עול קרן הבנין סיי פונעם טעכנישן זייט און ווי אויך די געלט חלק.
 
כדי צו ענדיגן די מקח וואס איז פארגעקומען בערך א חודש צוריק, האט מען געדארפן שאפן א סכום פון 600,000 אירו פאר די איינשרייבונגס געלט, און די יונגעלייט פון ביהמ"ד האבן אוועקגעגעבן פון זייער שטיקל ברויט ממש, און געברענגט ריזיגע סומעס וואס האט מצליח געווען צו דעקן א גרויסע חלק פונעם אויבנדעמאנטיגן סכום.
 
אבער דערווייל ליגט נאך אויף די עסקנים'ס קעפ די סכום פון 360,000 אירו צו ענדיגן דעקן די חוב און קענען אביסל איבערמאכן און צוגרייטן די פלאץ.
 
די געלט איז געבארגט פון אסאך מענטשן און די זמן פרעון ריקט זיך נענטער.
 
זעלבספארשטענדליך, אז אונז, די יוגעלייט פון שטיבל, וועלן נישט אריינגיין אינעם בנין פארן דעקן אלע חובות וואס רובץ'ט אויף די עסקנים, און דא בעטן מיר, אז ווער עס קומערט זיך מיטן עתיד פונעם שטאט, זאל זיך משתתף זיין מיט א סכום הגון, און דער זכות וועט איהם שטיין אויף אייביג אין א בנין מפואר לתורה ולתפילה.
די בנין ביהמ"ד פארמאגט:
 
א היכל ביהמ"ד מיט קרוב צו 200 זיץ פלעצער
 
א גרויסער עזרת נשים
 
צוויי שטיבלעך
 
צוויי שמחה זאלן
 
ניין דירות צו דעקן די הוצאות המשכנתא