Kollel Belz Manchester
- {{teams.current.teamName}}
£
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Bonus Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
Goal:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

כבר ארבעים שנה שכולל דחסידי בעלזא במנשסתר, הוא היסוד של הקהילה More ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{regions.current.regionName}}
{{regions.current.teamsCount}}
Teams
{{regions.current.regionRaised|currencyRate(regions.current.regionGoalCurrency)}}
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
Read More
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

בס"ד

 

את המהפכה בכולל, חייבים לשמר!

כבר ארבעים שנה שכולל דחסידי בעלזא במנשסתר, הוא היסוד של הקהילה!

בזכות הכולל, יש לנו קהילה תורנית תוססת, עם אברכים בני התורה המביאים אור ואווירה רוחניות עילאית בבית מדרש!

בזכות הכולל, אנו יכולים להשיא את צאצאינו עם בחורים בני עלייה, כאשר ברור וידוע לנו שיש לנו 'מקום תורה' ראוי, עבור האברכים הצעירים הבאים להתגורר כאן בעיר!

בזכות הכולל, הקהילה שלנו קיימת!

בשנים האחרונות, חלה תפנית דרמטית! הכולל זה כבר לא רק מקום תורה, זה הפך להיות לאחד הכוללים החזקים בעיר! אברכים מגיעים לכולל עם יעדים ושאיפות להיבחן על לימודם במסגרת המבחנים של הקהילה, הידועים בהקיפם הגדול!

המהפכה הזאת לא קרתה לבד. בשנים האחרונות הוסיפה הנהלת הכולל, תמריצים ותגמולים רבים לאברכי הכולל, השוקדים ונבחנים על לימודים, מה שהביא לתנופה אדירה באיכות הכולל וברמה הלימודית!

כעת, כולנו נרתמים לתמוך בעמלי התורה שימשיכו להתעלות בתורה ובהוראה!

כולנו נרתמים כדי לסייע להמשיך בתנופת הכולל!

כי המשך הצלחתו של הכולל, כעת בידיים שלך!

 

קוויטל הישועות בציון הקדוש של הרה"ק ר' אהרן מבעלזא!

כל התורמים למגבית 'תורתו מגן' יזכו לקוויטל אישי בציון הק' בערב חג מתן תורה

ע"י הגאון ר' אברהם משה לאמפין שליט"א שיעתיר להצלחת התורמים וצאצאיהם בתורה וביר"ש!