להחזיקו
£
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%

ברוך דיין האמת! נהפך לאבל מחולינו! ליידער האט די חשובע טאטע אויסגעהויכט זיין נשמה, און וועט זיך ליידער נישט באטייליגן ביים חתונה פון זיין טאכטער קומענדיגן וואך, בגוף, אזוי ווי מען האט געדאווענט און געהאפט. יעצט ברויך מען אויך ארויסהעלפן די חשובע צובראכענע משפחה זיך שטעלן אויף די פיס, ביטע זייט אייך משתתף ברוח נדיבה. ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די.More ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.amount|currency(donor.currency)}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.communityNotes}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

נהפך לאבל מחולינו

ליידער ליידער איז יעצט די קאמפיין שוין אויך געווידמעט צו העלפן די משפחת המנוח זיך שטעלן אויף די פיס נאך די ביטערע טראגעדיע.

!!!!!!א געשריי
טייערע אידן: ביטע העלפט אונז העלפן אונזער טייערע חבר, א חשובע מרביץ תורה , דער חשובע איד ארבעט בייטאג און ביינאכט מיט תשב"ר און טוהט די מאקסימום צו קענען שפייזן זיין קינדער געבענשטע משפחה, טראץ זיינע געדרוקטע חובות פרובירט ער נישט אנצוקומען צו אנדערע פאר הילף
 
יעצט שטייט דער חשובע ת״ח פארן חתונה מאכן זיין טאכטער די קומענדיגע חודש אי״ה און ליידער נישט דא פון ווי צו דעקן! לעצטע וואך איז ער נעבעך אריבער א שווערע הארץ אטאק, איינשטאט זיך אנצוגרייטען צו די שמחה ,זיץ די כלה אין שפיטאל נעבען איר טאטע׳ס בעט, און מתפלל צום רבוש״ע איר טאטע זאל קענען איר פירן אונטער די חופה, און אנטייל נעמען און די חתונה געזונטערהייט !!
טייערע אידן! ווי מעגן מיר שטיין אין די זייט און צו קוקן ווי דער טייערע איד בלוטיגט און שעמט זיך בעטן פאר הילף? 
צוזאמען לאמיר אים ווייזן ברודרליכע שטיצע און אויסצאלן אלע הוצאות החתונה און אזוי אים אויפרעכטן בס"ד!
50.000 פונט! יא מיר קענען עס אי"ה באווייזן!!


Imagine the pain of the dear Kallah, who instead of being happy in preparation to her big Chasuna day - which is to take place in 3 weeks time - she is busy rushing to the Hospital to the ICU department, to see her father who just had a Heart Attack due to the stress of the chasuna expenses which he unfortunately cannot cover!
 
We will help the Kallah go to her Chuppa iy"h, with her father at her side, who will iy"h recover knowing that the stress of covering the Chasuna is no more here!
 
Please help us raise the funds needed to cover the chasuna, and help the father recover swiftly, so he can iy"h attend his daughters chasuna. 
 
May we only share simchos together.