Lehagdil
£
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Bonus Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.communityNotes}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currency}}
{{team.teamName}}
{{team.teamNotes}} 
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

בס"ד

 אילו פינו מלא שירה כים, קענען מיר נישט גענוג לויבן השי"ת אז מיר האבן בסייעתא דשמיא דערגרייכט ביז אהער, און אונזער הייליגע בית רחל איז היינט ברייט באקאנט אין די גאנצע וועלט אלס איינע פון די שענסטע בתי חינוך וואו עס ווערן נתחנך אונזערע מיידלעך אויף די הייליגע אויסגעטראטענע וועג וואס מיר האבן מקבל געווען פון אבותינו ורבותינו נבג"מ און ווערט אנגעפירט אונטער די נשיאות פון כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א, און דאס איז בעז"ה א שטארקע פאדעמענט פאר די חשוב'ע מאמע'ס פונעם קומענדיגן דור וואס בזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל.

מיט בלויז 6 מיידלעך האט זיך געעפנט די טויערן פונעם בית רחל, אבער ב"ה איז זיך די מוסד צווואקסן צוליב איר גוטע נאמען וואס גייט פאראויס, והמפורסמות אין צריכין ראיה, און היינט האלטן מיר שוין ב"ה ביי א מצב פון "צר לי המקום", "ואת הלחץ זו הדחק" און ליידער קענען מיר נישט נאכקומעכן די פארלאנג פון די אלע וואס בעטן זיך אריינצושטעלן זייער טעכטער אין אונזער הייליגע מוסד.

הנהלת הבית רחל, וועלכע האט נאר איין ציל פאר די אויגן, צו קענען מחנך זייך אויף די הייליגע וועג די ערליכע בנות ישראל, האט זיך אונטערגענומען גאר א גרויסן פראיעקט פון ארויפבויען נאך 2 שטאק אויפן יעצטיגן בנין הבית רחל, וואס דאס וועט בעז"ה פארגרינעגערן און ערמעגליכן צו אריינעמען די פילע מיידלעך וואס ווילן באקומען דעם הייליגן חינוך, און לערנען מתוך הרחבת הדעת.

חוץ פון די ברייטע קלאסן וואס וועט אי"ה געבויעט ווערן, וועט אין די 2 שטאק אויך געבויעט ווערן א הערליכע שמחות זאל, וואס דאס וועט אי"ה זיין אן אייביגע הכנסה פאר די מוסד.

לויט ווי עס ווערט געשאצט וועט די פראיעקט אפקאסטן די פאנטאסטישע סכום פון 750.000 פונט, אבער די הנהלה קוקט נישט אויף די פינאנציעלע שוועריגקייט ווען עס רעדט זיך פון אויפבויען די עתיד פונעם קומענדיגן דור.

אבער כדי צו קענען באלד אנהייבן מיט די ארבעט, זענען מיר געצוואונגען צו ארגאנעזירן אויפן פלאץ לכל הפחות 300.000 פונט, און אזוי וועלן מיר בס"ד קענען פארברייטערן די גבולי הקדושה פונעם בית רחל.

כדי צו ארגאנעזירן דעם סכום, גייט די הנהלה ארויס מיט א ספעציעלן ריזיגן "להגדיל" מעטשיג קאמפיין, וואו עס ווערט געגעבן די געלעגנהייט פאר כל הקהל הקודש צו א טייל נעמען אין די געוואלדיגע מצוה פון חינוך הבנות, און האבן א חלק כחלק אינעם אויפבויען דעם קומענדיגן דור לשם ולתפארת.

בזכות דעם וועט יעדער אוודאי געבענטשט ווערן מיט בני חיי ומזוני רוויחי און אלע ברכות האמורות בתורה, ביז מיר וועלן בקרוב זוכה זיין צום בנין בית המקדש השלישי, בביאת משיח צדקינו, ומלכינו בראשינו, אמן ואמן

 

 

Manchester’s Beis Rochel Girls School have embarked on a RAISING project, costing 750k, to accommodate the many תלמידות בלע"ה, by adding two floors to our existing building. Raise 1 floor, the 2nd is matched! Help us reach the minimum goal of 300k to give this Dream a head start