במעלות קדושים
- {{teams.current.teamName}}
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
נתרמו מתוך
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
יעד בונוס
יעד מקורי {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
יעד:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

במעלות קדושים עוד ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
תורמים
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
נתרמו מתוך
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'אנונימי'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} עם  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{regions.current.regionName}}
{{regions.current.teamsCount}}
קבוצות
{{regions.current.regionRaised|currencyRate(regions.current.regionGoalCurrency)}}
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.teamsCount}}
קבוצות
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
Read More
{{team.totalRaisedQty}}
תורמים
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
נתרמו מתוך
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
דף קבוצה

{{matcher.matcherNotes}}

במעלות קדושים - מ"ה קדושי מירון זי"ע

כש'זה' קרה, איש לא היה מסוגל לאמוד את גודל האסון. את עוצמת הטרגדיה. מי האמין  שניווכח במציאות של 'נהפך לאבל מחולינו'?

אילו לא היו ארבעים וחמישה קרבנות יחיד. היה זה קרבן ציבור שעלה בלהבת אש השמיימה. קרבן שכל העולם חש את הזעזוע. קרבן שכל  יהודי חש כי הקריב משהו מחלבו, שהוא אינו אותו אדם שהיה בל"ב בעומר. שהאסון הזה לא עבר לידו.

את כולנו הוא טלטל, אסון מירון. התיאורים והדמעות לא יבשו בקלות, ולא רק בקרב בני המשפחה. ארבעים וחמש נפשות שאיבדה היהדות העולמית אינו דבר שאפשר לכמת. אוי, מ"ה היה לנו.

ובתוך האבל היחיד שחש כל אדם, הזדקרה לה השאלה, ואף תבעה תשובה. על מה חרי האף הגדול הזה? ובתרגום למעשה: מ"ה ד' שואל מעמנו?

קל היה להאשים אחרים במחדל, פשוט היה לדרוש כתבי אישום ואזהרה, מורכב יותר היה למנף את הטרגדיה לאחיזה רוחנית טהורה. לעילוי נשמה שיש בו תכלה. להפוך את האבדן למאורע קיומי ונצחי. ומהמקום הזה הוחלט על הקמת רשת הכוללים 'במעלות קדושים'.

"קול דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה", ביטא מרן הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א את גודל השליחות וחיובו. ומה יותר מהרבות קול התורה בעולם? הלא מקובלנו מרבותינו גדולי עולם כי חיזוק בלימוד התורה הוא תשובה ומרפא לכל.

עשרה ימים לאחר האסון הנורא, בעוד הדם תוסס ומבעבע, נחנך הכולל הראשון לעילוי נשמת הרוגי מירון. החזון, כך ידעו ברשת הכוללים, הוא הקמת ארבעים וחמישה מוקדי לימוד ברחבי הארץ. כמספר הנספים.

החזון הפך במהרה למציאות, ובשנה הראשונה לאסון עבר הוקמו עשרים ותשעה כוללים, למעלה מחצי ממספר הכוללים הרצוי.

לא בכדי הוחלט על קיומם של הכוללים בימי שישי ושבת קודש. ידוע בספרים הקדושים גודל עניין וחשיבות לימוד התורה בימי שישי ושבת, אלא שהטרדות המרובות בימים אלו, והיעדר מסגרות קבועות, גורמות לרפיון בלימוד התורה וזקוקים לדרבון. רשת הכוללים "במעלות קדושים" יוצרת מהפכה של ממש בתודעה הציבורית, ומחדירה את ערך לימוד התורה בימים אלו, בכל אתר ואתר. קול התורה שיבער בשעות אלו ברחבי הארץ יהווה נרות נשמה חיים ובוערים באש התורה.

הכוללים מרשתים את הארץ כולה, מצפון ומדרום. מאות אברכים נעים מעל דפי הגמרא בשעות בהם היכלי התורה ריקים: בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אופקים, ביתר עילית, פסגת זאב, אלעד, אחיסמך, צפת.  

הכוללים מיועדים ללומדי תורה מכל המגזרים והחוגים. כל סניף זוכה לתמיכה כספית קבועה ומשמעותית מטעם הנהלת הארגון, כמו גם דאגה לכל שירותי המשרד והלוגיסטיקה (גביה, טלפנות, גזברות ועוד) הכרוכים בהקמת הכולל.

שנתיים לאחר האסון הנורא יכולים בהנהלת רשת הכוללים להרים עיניים למעלה בהתרגשות. החזון הוגשם. ארבעים וחמישה כוללים הוקמו למען לא יכבה הנר. לא הוקרבה עולת שווא. קול התורה נישא, לעילוי נשמת קרבנות הציבור.

ואת המיזם הזה חייבים לתחזק. לא רק בעבור הנהרגים. בעבורינו. שלא נהיה כאכזרים, כלשון הרמב"ם. שיתווסף אור בעולם. שיתחזקו עמודי התורה. שנוכיח להקב"ה שהבנו.

המהפכה הזו חייבת להתקיים. האחריות של כולנו.

 עלות החזקת כולל לחודש היא 3200 ש"ח לכל הפחות, בכולל המכיל מספר מינימלי של עשרה אברכים, ישנם כוללים בהם לומדים מספר גדול יותר של אברכים. ויותר שעות ברציפות. קיימים כוללים במגוון נושאים כגון: כולל הלכה, כולל רצופות, כולל ללימוד תורת הנסתר.

ביום שארבעים וחמש משפחות מציינות את יום השני לפטירת יקירם, הצטרפו וטלו חלק בהנצחתם.

 

 

 

 
 
פרטים להעברה בנקאית
בנק מזרחי (20)
סניף 403
חשבון 178457 על שם אש התורה
נא לשלוח אסמכתא לדוא"ל BMK45K@gmail.com