מוסדות מגדל עוז בארה"ק
- {{teams.current.teamName}}
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
נתרמו מתוך
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
יעד
יעד מקורי {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
יעד:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

מוסדות מגדל עוז בארה"ק עוד ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
תורמים
25%
50%
75%
100%
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
נתרמו מתוך
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'אנונימי'}}
{{donor.amount|currency(donor.currency)}}

{{donor.timeAgo}} עם  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{regions.current.regionName}}
{{regions.current.teamsCount}}
קבוצות
{{regions.current.regionRaised|currencyRate(regions.current.regionGoalCurrency)}}
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.teamsCount}}
קבוצות
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.communityName}} 
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
Read More
{{team.totalRaisedQty}}
תורמים
25%
50%
75%
100%
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
נתרמו מתוך
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
דף קבוצה
{{community.communityName}}
{{community.teamsCount}}
קבוצות
{{community.totalRaised|currencyRate(community.communityGoalCurrency)}}
נתרמו מתוך
{{community.communityGoal|currency(community.communityGoalCurrency)}}
{{community.totalRaisedQty}} תרומות
{{community.progress}}%
קבוצות

{{matcher.matcherNotes}}

מוסדות מגדל עוז בארה"ק

פרטי העמותה:
שם העמותה: מוסדות מגדל עוז בארה"ק
מס' העמותה: 580595197
כתובת העמותה: רח' שדי חמד 22 מודיעין עילית
טל: 089162400 פקס: 15389162400
migdalhoz@gmail.com : אימייל
פרטי חשבון
) בנק: פאגי ) 52
) סניף: מודיעין עילית ) 180
כתובת הסניף: שד' יחזקאל 2 מודיעין עילית
שם חשבון: מוסדות מגדל עוז בארה"ק
מס' חשבון: 409-905114
FIRBILITXXX : קוד סוויפט
IL560521800000000905114 : מס' זה"ב
----------------------------------------------
Cong. Details:
Cong. Name: MOSDOT MIGDAL OZ BERETS KODESH
con. No.: 580595197
Address: 22 sdy chemed st' modiein elit israel
Tel / fax/ : +972-8-9162400
E.mail: migdalhoz@gmail.com
Account Details
Bank: First International Bank of Israel (52)
Branch: MODIEIN ELIT (180)
Address: SHDEROT YECHZKEL 2 MODIEIN ELIT israel
Acc. name: MOSDOT MIGDAL OZ BERETS KODESH
Acc. No. 409-905114
BIC CODE: FIRBILITXXX
Iban: IL560521800000000905114
CLEARING CODE / SWIFT: FIRBILITXXX