כולנו מסובין
- {{teams.current.teamName}}
£
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Bonus Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
Goal:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

קמחא דפסחא תשפ''ד ע''י קופת רב חסד דחסידי בעלזא מנשסטר More ...

קמחא דפסחא תשפ''ד ע''י קופת רב חסד דחסידי בעלזא מנשסטר
{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{regions.current.regionName}}
{{regions.current.teamsCount}}
Teams
{{regions.current.regionRaised|currencyRate(regions.current.regionGoalCurrency)}}
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
Read More
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

About banner
קמחא דפסחא תשפ''ד ע''י קופת רב חסד דחסידי בעלזא מנשסטר


הקופה נותן תמיכה לקראת חג הפסח למשפחות - שביחד הם מעל ל250 נפשות
ביניהם גם משפחות שאין להם ''קרובים בעיר'' וחייבים לעשות את היו''ט לבד

הקופה מחלק להמשפחות עבור ביגוד ואוכל ליו''ט
 
T: 0161 660 4427
E: kd5784@ravchesedmcr.com


BANK ACCOUNT DETAILS:
Sort Code: 60-83-01
Account No.:  2045 5224
Name:  Rav Chessed
Please use ref:  KD5784


Donations can be posted into:
Rav Chessed - Flat 2 Brantwood Court, Brantwood Road, Salford M7 4FW
Please mark envelope KD campaign


Registered charity no. 326480
 


Donate