על שלושה דברים העולם עומד
- {{teams.current.teamName}}
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
נתרמו מתוך
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
יעד
יעד מקורי {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
יעד:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

התלמוד תורה הויז'נצאי בלונדון מוכר זה שנים רבות בשמו הטוב ההולך לפניו על ידי תשב"ר שלא טעמו טעם חטא היוצאים מידי ערב בסיום הלימודים ומקרינים על כל סביבתם עדינות ואצילות מיוחדת במינה השמורים לילדי חמד הצועדים בעוז ובגאון בדרך החסידות הצרופה מימות הבעל שם טוב עוד ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
תורמים
25%
50%
75%
100%
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
נתרמו מתוך
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'אנונימי'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} עם  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{regions.current.regionName}}
{{regions.current.teamsCount}}
קבוצות
{{regions.current.regionRaised|currencyRate(regions.current.regionGoalCurrency)}}
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.teamsCount}}
קבוצות
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.communityName}} 
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
Read More
{{team.totalRaisedQty}}
תורמים
25%
50%
75%
100%
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
נתרמו מתוך
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
דף קבוצה
{{community.communityName}}
{{community.teamsCount}}
קבוצות
{{community.totalRaised|currencyRate(community.communityGoalCurrency)}}
נתרמו מתוך
{{community.communityGoal|currency(community.communityGoalCurrency)}}
{{community.totalRaisedQty}} תרומות
{{community.progress}}%
קבוצות

{{matcher.matcherNotes}}

התלמוד תורה הויז'נצאי בלונדון מוכר זה שנים רבות בשמו הטוב ההולך לפניו על ידי תשב"ר שלא טעמו טעם חטא היוצאים מידי ערב בסיום הלימודים ומקרינים על כל סביבתם עדינות ואצילות מיוחדת במינה השמורים לילדי חמד הצועדים בעוז ובגאון בדרך החסידות הצרופה מימות הבעל שם טוב.

התלמוד תורה פתח את שעריו לפני כשנים עשר שנים כשבמהלכם של שנים אלו הספיקו מאות תלמידים לעבור בין שעריו ולספוג לתוכם את האוירה הקדושה והרוממה.

לעומת הרוחניות המוענק מעל ומעבר בינות לכותלי התלמוד תורה, הרי בגשמיות המצב רחוק משם, כאשר במהלכם של שנים אלו הסתופפו והצטופפו בקרוואנים מאולתרים ונאלצו מידי תקופה לנדוד ממקום למקום לפי אתגרי הזמן וההורים הרבים ששיחרו על דלתות ההנהלה.

ברוך השם "כי עתה הרחיב לנו" ולאחר תלאות של עשר שנים בירוקרטיים לקבל אישורי בניה למען רווחתם של תינוקות של בית רבן ניתנה האות והאישור והתחילו בבניית בניין לתלמוד תורה.

עתה עומדים בשלב האחרון של הפרויקט כאשר מתעתדים אנו לסיים את הבניין עד לשבת שקלים – מברכים אדר תשפ"ד כאשר רבינו הקוה"ט שליט"א יבא לחוג שבתו ולקבוע מזוזה בבניין החדש.

אך בשביל להגיע לזמן הזה צריכים אנו את ליבך הפתוח כאולם לכל דבר שבקדושה.