היכלי התורה והחסידות צאנז
- {{teams.current.teamName}}
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
נתרמו מתוך
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
יעד
יעד מקורי {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
יעד:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

היכלי התורה והחסידות צאנז עוד ...

בס"ד

שלא יבש המעין ולא יקצץ האילן:

שותפות נצח בביסוס והתחדשות

מוסדות התורה והחסידות - צאנז

בודד בעולם נשאר הרבי הקדוש ה'שפע חיים' זיע"א מצאנז – לאחר השואה האיומה

כל משפחתו המורחבת, ובראשם הרבנית ואחד עשר הילדים, עלו על המוקד בשנות הזעם ונעקדו על קידוש השם.

מסביב, הכל היה אפוף עשן, שלדי אדם נטולי רוח חיים הסתובבו בפנים נואשות.

אבל רק אחד היה זה שקם, התנער מעפר ולבש בגדי תפארה.

כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז, התגבר כארי והחל לקבץ סביבו את נדחי ישראל

להפיח תקווה וחיות ביהודים, ולהקים את הדור מחדש, להשתית יסודות איתנים שיהיו לבסיס לעולם התורה הפורח והמלבלב עד עצם היום הזה.

בעוז ותעצומות פתח הרבי הק' זיע"א את מחנות שארית הפליטה, מוסדות תורה וחינוך, חסד וצדקה, למען כלל ישראל כולו ללא הבדלי מעמדות ומוצא.

**

היום, עשרות שנים אחרי, רואים כולנו את הפירות הקדושים שצמחו לתפארת, וממשיכים לצמוח תחת הנהגתו הקדושה של בנו ממשיך דרכו הטהורה, כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א.

אלפי תלמידים ברשתות כוללי אברכים, היכלי ישיבות ומתיבתות, תלמודי תורה ובתי חינוך לבנים ולבנות, מוסדות חסד וצדקה, רווחה וקהילה בכל רחבי הגלובוס.

היום הזה, כשמפעל חייהם של האדמורי"ם הקדושים זיע"א ויבלחט"א שרוי בסכנה ח"ו, מתאחדים יחדיו כאיש אחד ובלב אחד, המוני בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, כשותפים להצלת המורשת הטהורה ובתורתם של עמלי התורה ומפעלות החסד והחסידות.

**

לקראת יום ההילולא – יום סגולה ט' בתמוז, מתאחדים בעולם כולו עם אותו צדיק וקדוש, שר התורה ועמוד צלותהון דישראל, אשר הבטחתו המפורשת חקוקה בצוואתו הקדושה:

"אני מבטיח גם לכם... לא אשכח ח"ו חסדכם מאיתי ותמיד אמליץ עבורכם לטובה ולברכה ובכל עת שתצטרכו לאיזה ישועה, תנדרו לאותם הצדקות שפעלתי עבורם בעולם הזה".

כבר נודעה בכל תפוצות ישראל סגולה בדוקה ומנוסה זו, כאשר אלפים ורבבות נושעים אצל שר התורה השומר הבטחתו לפעול לישועת הנודרים צדקה לטובת נשמתו.